ładny dom

Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, o prawie do dziedziczenia decyduje stan jego rodziny. Prawo do spadku przypada tym członkom, którzy będą pierwsi w kolejności według ściśle określonych zasad dziedziczenia ustawowego. Kiedy spadek dziedziczą dzieci lub małżonek spadkodawcy? W przypadku braku testamentu, spadek w pierwszej kolejności…