Dom w spadku – kto dziedziczy, gdy nie ma testamentu?

Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, o prawie do dziedziczenia decyduje stan jego rodziny. Prawo do spadku przypada tym członkom, którzy będą pierwsi w kolejności według ściśle określonych zasad dziedziczenia ustawowego.
ładny dom
Kiedy spadek dziedziczą dzieci lub małżonek spadkodawcy?
W przypadku braku testamentu, spadek w pierwszej kolejności przypada najbliższym członkom rodziny, czyli małżonkowi oraz dzieciom zmarłego. Majątek dziedziczony jest w równych częściach, jednak małżonek ma prawo do otrzymania przynajmniej jednej czwartej całości spadku. Porady w tej sprawie udzielić może adwokat sprawy spadkowe Łódź. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. Wówczas ta należność przypada jego własnym dzieciom. Jeżeli ich nie posiada, spadek przekazywany jest dalszym zstępnym, w równych częściach.

Co w przypadku, gdy spadkodawca nie posiadał dzieci lub małżonka?
Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, połowę spadku dziedziczy małżonek. Natomiast druga połowa rozdzielana jest po równo między jego rodziców. W przypadku, gdy któreś z rodziców nie żyje, udział spadkowy w równych częściach przypada rodzeństwu spadkodawcy. Jeżeli spadkodawca nie miał małżonka i był bezdzietny, równo podzielony spadek trafia do obojga jego rodziców. Jeśli jedno z nich nie żyje, należność otrzymuje rodzic oraz rodzeństwo spadkodawcy.

Kiedy spadek należy się rodzeństwu zmarłej osoby?
Rodzeństwo może odziedziczyć spadek w całości, jeżeli zmarły nie pozostawił żadnych zstępnych, nie posiadał dzieci, małżonka ani żyjących rodziców. Jeśli rodzeństwo nie dożyje otwarcia spadku, w ich miejsce wchodzą bezpośredni zstępni, czyli bratankowie i siostrzeńcy spadkodawcy. Zdarzają się przypadki, w których zmarły nie pozostawia żadnej z tych osób. Prawo do spadku przypada wówczas na dziadków. Jeżeli jednak nie żyją, następni w kolejności są ich właśni zstępni. Na końcu dziedziczyć mogą pasierbowie, jeżeli żadne z ich rodziców biologicznych nie żyje. W przypadku osób całkowicie samotnych, spadek przejmuje gmina.

 

About

You may also like...